Избери тема

Най-важният въпрос на който македонистите трябва да отговорят е следният:

В края на 1944 година вие взимате властта във Вардарска Македония и започвате да създавате македонистката си историография или с други думи създавате историята на така наречените от вас “етнички македонци“. Тази история вие я създавате на база исторически фалшификации и манипулации. Отговорете само на един единствен въпрос:

Защо във вашите исторически фалшификации, манипулации и тенденциозно представяне на историята единствено и само българите в Македония биват фалшифицирани и заменяни с понятието “етнички македонци” в документите и книгите, които фалшифицирате? Защо не сменяте/подменяте турците, гърците, власите, евреите, албанците и циганите в Македония на “етнички македонци“? Защо, отново да повторим, само и единствено българите биват „повишавани“ на “етнички македонци” във вашите фалшификации?

Примерите са десетки, дори стотици, просто българската държава и институции ги мързи да ги изкарат тези примери за подменяне на българската народност пред международната общност, за да ви накара да потънете от срам в земята (македонисти да се засрамят!? А дано, ама надали…), а от македонската държава не очаквайте сами да се саморазобличат, но хайде тук само да покажем няколко примера:

1) Александар Апостолов от с. Злетово, Кратовско, Вардарска Македония – “Виничка афера“, Виница, 1997 година

Александар Апостолов (род. 1920 г.) е македонски историк, роден в Злетово. Докторирал на тема “Колонизацијата на Македонија во стара Југославија“. В книгата си “Виничка афера“, издадена в град Виница през 1997 година Апостолов слага дословно следната бележка за това как да се чете исторически документ, който той цитира:

…Како што стои понатаму во писмото, наводно полицискиот командир му ја подметнал книгата на Хаџи Димитри, та “против тоа негово самоволие се кренале заедно и Турци и Бугари (читај Македонци – А.А.)…”

За Апостолов няма българи в Македония – на тяхно място има (етнички) македонци. Турците не станаха на етнички македонци, но българите станаха според Апостолов. Защо? Македонистите да ни отговорят – нали те са етнички македонци, защото не са българи…


2) Димитър Влахов от Кукуш, Егейска Македония –„Македониjа. Моменти од историjата на македонскиот народ“, Скопjе, 1950 година

Комунистът Димитър Влахов, който почти целия си живот ще премине като обикновен българин от Македония, след прочутата резолюция на Коминтерна от 1934 г. за нуждата да се създаде нова македонска нация на Балканите ще прегърна с две ръце тази идея и ще започне да работи за нейното осъществяване. Част от усилията му ще включат и писането на нови книги за историята на „етничките македонци“. За да няма „збунети“ (сръбска дума в съвремения македонски език за „объркани“), обаче Влахов ще започне и да дава „инструкции“ на публиката как да се четат историческите документи от преди 1945 г. (годината на създаването на новата македонска нация):

Насекаде треба наместо „Бугари“ да се чита „Македонци“…

Естествено, че трябва „наместо Бугари да се чита Македонци“, едва ли сме очаквали да получим инструкции от рода на наместо „Турци/Албанци/Евреи/Цигани и т.н. да се чита Македонци“… Все пак на гърба на българите от Македония се построи македонската нация след 1945 г., но ще оставим това македонистите да го коментират…


3) Зоран Тодоровски от Скопие, Вардарска Македония – „Русите сакале Македонија да стане „турска Швајцарија““, публикувано в онлайн портал „Дневник“, Скопиjе, Македониjа, 19 юни 2011 година

На 19 юни 2011 г. в несъществуващият вече онлайн вестник „Дневник“ историчарот и директор на архивите на Р. Македония Зоран Тодоровски от Скопие ще бъде неколкократно цитиран в статия озаглавена „Русите сакале Македонија да стане „турска Швајцарија““. В нея Тодоровски ще разказва за Илинденското въстание от 1903 г. и накрая и ще спомене и едно писмо на руския консул Кохмански в Битоля за превземането на град Крушево от турската армия.

От писмото на Кохмански става ясно как турците превземали „дел по дел“ окупирания от въстаниците град Крушево. Турската армия завзела първо влашката и гръцката махала, където срещнала слаб отпор и най-много се измъчила в българската част на града.

В статията на „Дневник“ Тодоровски ще постави българската част на Крушево в кавички „“ и ще поясни, че всъщност става въпрос за (етничко) македонския дял на града:

„Највпечатлив е делот за повторното заземање на Крушево од страна на турската војска. Кохмански пишува, и тоа досега е непознато, дека градот бил заземан дел по дел. Како што вели тој, прво биле заземени влашкото и грчкото маало, каде бил даден слаб отпор, што е многу интересно. Последно бил заземен „бугарскиот“, односно македонскиот дел, кој и најмногу настрадал во борбите – додава Тодоровски.“

Забележете, че пояснения не са нужни за влашката и гръцката махала на Крушево, единствено българите в Крушево ще бъдат превърнати в етнички македонци. Това е и простата формула на македонистките историчари: навсекъде където в историческите документи пише за българи – разбирай, че става въпрос за етнички македонци, и ето, ние вече имаме своя собствена история, която е по-стара от 1945 г. и която незнайно защо българите ни я „крадат“ – как е възможно българите да претендират за нещо, което в историята е останало с етикет българско, след като ние 100 години по-късно казваме, че всъщност е етничко македонско, ние сме прави, защото така казваме, няма значение историческите документи…Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 702 Прочетена,  7 Видяна днес

Privacy Policy