Избери тема

Знаете ли как сърбо-македонистите създават митът за “илиjадници етнички македонци во Пиринска Македониjа”?

Еми с фалшификации именно като тази, която ще разкрием тук.

Роденият в  с. Долно Драглище, Разложко, Пиринска Македония Серафим Иванов Боянов (1865 – 1937, София) е виден български просветен деец и фолклорист.

Работи дълго време като учител в българските училища в Банско, Цариград, Копривщица, София и Златица и др.

Барелеф на Серафим Боянов в Златица (град в западна България), където е бил учител и общественик.

Участва в Сръбско-българската война като доброволец, учредява комитети на ВМОРО в Разложко, сътрудничи с фолклорни материали на Българското книжовно дружество (днес Българска Академия на Науките – БАН). Умира в София през 1937 година. Негов брат е офицерът от Българска армия („бугарски окупатор на родната му Македониjа“ – според наратива на сърбо-македонизма) Кирил Боянов.

Дълги години този човек събира народни умотворения от родния си Пирински край, Родопите и други български земи. Събраните народни песни Боянов публикува най-вече в българските научни списания „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ и „Периодическо списание“ (издание на БАН). През 1884 г. в София издава единствената си книга – „Сборник от български народни песни“ като в предговора казва, че песните са предимно чути от певеца-просяк Никола Тилев от село Добърско, Разложко.

За издаването на сборника Серафим Боянов получава средства от цяла България (виж страница 151) – София, Стара Загора, Сливен, Котел, Радомир, Самоков, Враца, Шумен, Пловдив, Цариброд, Троян, Златица, Свищов, Лом, Бобошево, Ловеч, Етрополе, Пазарджик, Търново, Севлиево, Видин, Търговище, Трън, Разлог и др.

Естествено, както става с различните сборници с български народни песни от Македония, все ще се намери някой си сърбо-македонист, който да фалшифицира и този сборник. В настоящия случай фалшификаторът ще е нашия любимец – югославският „фолклорист“ и сърбо-македонист Марко Китевски.

Ако не знаете, фолклорната „дейност“ на този сърбоман Китевски се състои главно в представянето на български народни песни от Македония като песни на „етничките македонци“ – за тази цел Китевски си служи с най-дебилният способ на македонизма, а именно проста подмняна и фалшификация. Нещо, което той вече е правил с фалшификациите си на Марко Цепенков.

Сега отново фалшификаторът Марко Китевски се представя на висота – през 2012 г. в Скопие той ще издаде Сборник от български народни песни на Серафим Боянов като Македонски народни песни од Разлошко“:

Ето как в македонистките медии ще бъде отразена тази новина:

„Издавачката куќа „Камелеон“ од Скопје ја објави книгата „Македонски народни песни од Разлошко“ од Серафим Бојанов во редакција и со предговор на д-р Марко Китевски. Со ова издание Бојанов се приопштува кон плејадата заслужни собирачи на македонски народни умотворби.

Изданието содржи збирка што Бојанов ја објавил во 1884 година и која содржи песни од еден слеп гуслар од Разлошко. Содржи и песни и обичаи што запишувачот ги објавил во периодиката во Софија, а на крајот е поместена една досега необјавена збирка со лирски песни од Разлошко.“

Разбрахте ли сега как се създава македонисткия наратив за “илиjадници етнички македонци во Пиринска Македониjа”? Македонистките медии и учебна система, които се ръководят от постулатите на сърбо-македонизма цял живот ви учат, че в Пиринска Македония живеят илjадници подтиснати од бугарите етнички македонци, после вие отивате в книжарницата и виждате сборниците на тези етнички македонци и хоп – в главата ви вече няма съмнение, че етничкио македонец Сефарим Боjанов издал сборник „Македонски народни песни од Разлошко“ собрани от етничките македонци од Пиринско…

Оригиналът и фалшификата – както не веднъж сме казвали, Интернетот и свободния достъп на информация ще унищожи лъжите на сърбо-македонистите – Бог забравя, но Интернет – НЕ!

***

Още сборници с български народни песни от Македония събирани от македонски дейци и фалшифицирани след това от сърбо-македонистите:

„32. Как македонистите от Македонска нациja нагло ЛЪЖАТ за сборника на Наум Тахов от Крушево“

„17. Как македонистът Кирил Пенушлиски фалшифицира „Народне песме македонски Бугара“ на Стефан Веркович“

„9. Как македонистите фалшифицират сборника на братя Миладинови “Български народни песни”“


Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 1,394 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy