Избери тема

За нас българите думата „македонец“ и производната „македонски“ носи географски и етнографски смисъл – това означава, човек роден в географската област Македония. Тъй като най-многобройните жители населяващи Македония поне до 1945 г. са се самоопределяли като българи, под думата „македонец“, ние българите най-често сме наричали така македонските българи. Те самите също са се наричали така: македонски българи, българи от Македония, македонци. Като под името „македонци“ ние – македонските българи и българите от стара България (Мизия и Тракия) сме разбирали същото, което подразбираме и под имената шопи, добруджанци, тракийци, балканджии, рупци и т.н. – все етнографски наименования на българите или на другите националности населяващи тези географски области – Македония, Тракия, Шоплука, Добруджа, Балкана, Родопите и т.н.

Чужденците – учени, журналисти, политици, пътешественици и пр. в своята масовност са разбирали поне до 1945 г. същото като нас – „македонец“ е жител на географската област без значение от неговата националност – българин, турчин, грък, влах, ром и т.н.

И сега настъпва обрата – през 1945 г. сръбския македонизъм става официалната политическа доктрина в югославска Македония. Много хора започват да изповядват сръбския македонизъм, не само във Вардарска, но и донякъде в Пиринска и Егейска Македония, както и сред македонската диаспора, тази предимно формирана след 1945 г. в Америка, Австралия и т.н.

До тук няма нищо лошо – нови нации са се формирали в миналото, и най-вероятно продължават да се формират и днес. Проблемът идва, че македонските власти и историчари след 1945 г. отказват да приемат факта, че те – „етничките македонци“ са нова нация, с нова история. Те, сърбо-македонистите, започват да правят исторически фалшификации и манипулации, които целят да докажат на света (а и на себе си), че новата македонска нация не е толкова нова – тя е стара, средновековна, а по едно време и антична дори.

За да се изпълни тази цел македонистите прибягват до следните две тактики:

  1.  Официално обявяват в техния сърбо-македонистки наратив създаден след 1945 г., че в Македония никога не е имало българи. Българите от Македония, документирани в стотици хиляди писма, документи, книги, вестници и списания биват зачеркнати и заменени с думите (етнички) „македонци“; чрез прости и на места дори комични фалшификации българските революционери и възрожденци от Македония от българи стават на (етнички) „македонци“; културно-историческите паметници на българите от Македония биват заличавани и унищожавани;
  2. Официално обявяват в техния сърбо-македонистки наратив създаден след 1945 г., че думата „македонец/македонски“ през историята винаги е носела етнически, а не географски смисъл. Пише ли в някое писмо, документ, вестник, пощенска картичка и т.н. за „македонец/македонски“ това е 100% доказателство, че те „етничките македонци“ ги е имало и преди 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 години.

В точка 1) по-горе сме сложили линкове към статии, в които са документирани десетки примери за унищожаването и фалшифицирането на българското име в Македония и постигане целта на гърба на македонските българи да бъде изградена новата македонска нация.

В тази статия ще се занимаем с точка 2). Не за друго, а за да видим колко грозно, а същевременно и смешно е в 21-ви век – векът на Интернет и свободния достъп до информация, да се опитваш да пробутваш манипулации, които са вървели по време на комунистическата диктатура на Югославия, но днес няма как да минат именно заради Интернет.

Нека започнем и да видим как македонистите манипулират с географския смисъл на думата „македонец“ и се опитват да го представят за етнически.

1) Християн Мицкоски и неговият „крунски доказ“ за Гоце Делчев:

Както в началото казахме ние македонските българи разбираме думата „македонец“ като географски етноним. Ние нямаме проблеми, че днес има хора като лидера на про-сръбската партия ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски, който изповядва сръбския македонизъм като своя национална идеология и за който думата „македонец/македонски“ носи етнически смисъл.

Както казахме ние сме ОК с това. Проблемът идва от Мицкоски и хора като него – те не могат да вденат и/или отказват да приемат, че думата „македонец/македонски“ може и да НЕ е носела етнически смисъл преди 100-200 години не само за нас македонските българи, но и за мнозинството от чужденците пишещи за Македония.

Ето и перфектния пример:

На 28 декември 2020 година в своя Фейсбук профил Мицкоски публикува статия на New York Times по случай убийството на „Macedonian chief “ – „македонскиот лидер“ Гоце Делчев:

За Мицкоски това е „крунски доказ“, че неговият сърбо-македонистки наратив за „етничкио македонец“ Гоце Делчев е истина – така де, щом New York Times в 1903 г. пишат за „македонскиот лидер“ Гоце Делчев, кои са проклетите българи да спорят, че Гоце си е бил българин от Македония?! Мицкоски, в публикацията си не пропуска да се заяде и с българите, които искали да му бъдат на него „братя, татковци, братовчеди“ (уверяваме те Мицкоски, ние македонските българи не щем да сме рода със сърбомани като теб).

За Мицкоски и неговия ограничен исторически светоглед думата „македонски лидер“ е равно на „лидер от етничко македонски произход“.

Е, да, ама не, както казваше един легендарен български журналист!

Отваряме архива на New York Times и търсим по ключовата дума Deltcheff.  

Връщат ни се 2 резултата от 1903 година, когато е убит Гоце:

Както виждате, втория резултат е този, който е публикувал Мицкоски – новината от 26 май 1903 г. „MACEDONIAN CHIEFS DEATH.; A Greek Spy Betrayed Deitcheff’s Whereabouts to the Turks.“

Виждаме обаче, че 2 седмици по-рано имаме и друга новина за „Macedonian chief “ – „македонскиот лидер“ Гоце Делчев. Тя е озаглавена „MACEDONIAN CHIEF DEAD.; Deltcheff Was the Man Who Arranged the Capture of Miss Stone“ и е от 11 май. Отваряме я и четем следното:

„The Vienna correspondent of the Times says the death of the Bulgarian revolutionary leader Deltcheff is considered a severe loss to the insurrection movement.“

В превод:

„Кореспондентът ни от Виена докладва, че смъртта на българския революционен лидер Делчев се счита за голяма загуба за революционното движение.“

Ровим се още малко и намираме и тази новина от 7-ми май:

Заглавие:

Много българи убити

Текст:

 „Имало е сражение в село Баница между турски войски и българска чета. 60 българи включително и техния лидер, Делчев, са убити…“

Е сега, кое от двете твърдения е верно:

  1. Журналистите от New York Times са някакви полуидиоти не знаещи кой е бил Гоце Делчев и един път той за тях е бил етнички македонец понеже го наричат „македонски лидер“, а втори път за тях той е български лидер, после българин, а накрая и водач на българска чета от Македония?
  2. За журналистите от New York Times думата „македонец/македонски“ е носила ГЕОГРАФСКИ смисъл, така както за повечето журналисти, историци, пътешественици по това време?

Ще оставим Мицкоски да ни даде верния отговор. А ние ще ви покажем набързо абсолютно идентичен пример, този път с големия ВМОРО войвода и създател на Българската народна македоно-одринска революционна организация, Ениджевардарското слънце Апостол Войвода.

На 1-ви март 1905 г. се състои една легендарна, но и трагична битка при гевгелийското село Смол между четите на ВМОРО войводите Апостол Петков и Сава Михайлов от една страна и турския аскер от друга. В края на битката Сава Михайлов се самоубива, а Апостол войвода се измъква по чудо. Убит е обаче секретаря му, който пренася портрети на войводата. Това залъгва турците, че са убили самия войвода Апостол. Новината се разнася мълниеносно и стига дори отвъд Океана – ето какво пише същия този вестник New York Times от 17-ти март 1905 г.:

Македонски лидер убит. Апостол убит в битка между турски войски и българи.

Солун, сряда, 15 март – Апостол, прочутия български лидер е бил убит…“

Е сега нека отново Мицкоски да ни обясни как според New York Times едновременно може да си и македонски лидер и български лидер и българин?

Чудно, нали? Истината е проста и вече всички я знаем:

Няма никакви исторически данни да си мислим, че журналистите от New York Times в началото на 20 век са били македонисти и са използвали думите “македонец”/”македонски” в етническия смисъл, а не в географския смисъл на думата (както правим ние македонските българи). За New York Times „Macedonian“ значи човек от Македония, а националността му се разбира в контекста на новината – дали се говори за българи, власи, гърци, евреи и т.н. от Македония.

Затова и такива евтини манипулации на Мицкоски не му правят чест. Но той толкова си може завалията, за жал не е само той. Да видим още подобни примери.


2) Македонистите манипулират с власите наричащи себе си „македонци“:

Преди години в разни македонистки медии и социални мрежи гръмва новината: американското списание LIFE от 9-ти януари 1939 година пише за етнички македонци! Поредния „доказ“ за милениумско постоене на етничките македонци – така де, в статията американците пишат, че македонците са наследници на Александър Велики, какъв по-велик „доказ“ от това! Статията ще се използва за македонистка пропаганда като напимер от македонистите от „Документи за Македонската историја“ – те ще направят Фейсбук албум озаглавен Македонците во магазинот LIFE 1939!“:

Само дето, може да ви направи впечатление заглавието на статията: „It has many minorities“ – в превод „Има много малцинства“. Преди да се зачудите коя е тази страна с многото малцинства, зачетете се в началото на материала:

Точно така, става въпрос не за Македония, а за …Румъния. Тя е страната с многото малцинства – турци, българи, татари, цигани, македонци… Нещо повече за последните – македонците в Румъния:

After the War the Rumanian Government invited back to Rumania groups of Macedonians who had emigrate to the U. S.

След войната румънското правителство е поканило македонци, които са емигрирали в САЩ да се завърнат обратно в Румъния.

Защо американците пишат за малцинството „македонци“ в Румъния?
Защо румънското правителство призовава македонци да се приберат обратно в Румъния?
Какво общо имат Румъния с етничките македонци на македонистите?

Еми отговорът е прост – нищо.

Власите са арумънско племе, етнографска група на румънския народ населяващи предимно областта Македония. Те говорят диалект на румънския език и самите те си се наричат „македонци“, както и румънците ги наричат „македонци“. Но това е етнографско наименование, нямащо нищо общо с „етничките македонци” каквото внушение се опитват да направят македонистите от „Документи за Македонската историја“ например.

Впрочем, понякога дори самите македонисти си признават, че власите се наричат македонци, ама кой да чете…:

Македонският историчар от с. Бъмбоки, Костурско Стојан Киселиновски в своя Зборник на трудови од Меѓународниот научен симпозиум “Власите на Балканот” пише, че в Румъния, ако „речеш дека си Македонец обичниот Романец мисли дека си Влав“… За справка от къде знае този факт Стојан Киселиновски – той завършва основно, средно и висше образования в Румъния тъй като е бежанец там (от децата бегалци).


3) Македонисти манипулират със снимки от книгата „Peoples of All Nations“, 1922 година

Македонистите от македонистката Фейсбук страница Macedonian Time Travel публикуват следната снимка с придружаващ текст “Macedonian traditional dresses from Galicnik, noted in the book „Peoples of All Nations“ by Sir John Alexander Hammerton, in 1920”:

Тъй като Фейсбук страница Macedonian Time Travel е македонистка, няма никакво съмнение, че когато те пишат Macedonian traditional dresses from Galicnik, имат в предвид „традиционни носии на етничките македонци од Галичник“.

Как стигат до това твърдение ли? Отваряме книгата, за да видим снимката –

и наистина, снимката е от издадената през 1922 г. книга „Peoples of All Nations“ на Александър Хамертън. Текстът към нея гласи „The Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes has many subjects varying in costume, creed, and custom. The small Macedonian population is notable for its diversity in feminine fashions and the gorgeousness of their colouring.“

Малкото македонско население“ пише авторът на книгата и това е достатъчно за македонистите да пишат, че на снимката виждаме „традиционни македонски носии“. Така де, в самата книга има още поне 10 снимки придружени с текст „македонски носии“, „македонско население“, „македонски обичаи“ и пр. – идеален извор за македонистите да доказват „идентитетот“ си със снимки публикувани от чужденец. Само дето в книгата има още една снимка, която разрушава този шанс за македонистите – отваряме страница 4600 и там виждаме следната снимка:

Нека прочетем текста към нея:

ONE OF THE MULTIFARIOUS NATIONAL COSTUMES OF MACEDONIA

Turks, Greeks, Bulgarians, Serbs, Albanians, Vlachs, and Jews form the present polyglot population of the ancient monarchical territory of Macedonia, now comprised in the governments of Greece, Yugo-Slavia, and Bulgaria. The general traits of this variegated community are widely divergent _ and the costumes alone, differing in most districts, include numberless distinctive styles.“

В превод на територията на Македония живеят турци, гърци, българи, сърби, албанци, власи и евреи. Всичките те са част от населението на Македония, те са тези, които носят въпросните в книгата „македонски носии“, имат „македонски обичаи“, говорят на различни „македонски диалекти“ и т.н. С други думи те са МАКЕДОНЦИТЕ – географско понятие за обозначаване на различните националности населяващи географската област Македония.


4) Кои са „македонците, които се биели до смърт“?

В македонисткото интернет простанство се разпространява следния изсечок (откъс, изрезка) – заглавие на статия в англо-езичен вестник. Заглавието гласи „Macedonians to fight till death“ или в превод „Македонците са готови да се бият до смърт“.

Македонисткото филосостване около снимката се започва:
„Ако не постојат МАКЕДОНЦИ со кого преговараа прво грците а сега бугарите!?“

И тук:

Не можем да минем и без вечните манипулатори от ОМО Илинден:

И накрая тук, където лъжата вече е разкрита от някой си гръцки профил:

Както виждате, след кратко търсене в интернет откриваме ЦЯЛАТА статия – вестникът е „The New York herald“ от 10 август 1903 година. В статията се говори за Илинденско-Преображенското въстание и когато се зачетем в статията виждаме и следните моменти в нея:

Представители на ВМОРО обясняват на чужденците какви са причините за появата на организацията и целта на въстанието:

„Революционната организация се създаде преди 9 години, когато преследването на българското население в Македония стана непоносимо“.

По-надолу четем как „българи близо до Ресен убили стражар, който пренасял пощата до Битоля“, както и че „в няколко села в Охридско българите са въстанали срещу местните турци и са ги избили. 1400 българи заплашват да превземат мост, намиращ се на битолската жп линия“:

Накрая статията завършва с една спекулация около причината за въстание:

„Едно обяснение за македонското въстание е че Хилми Паша бил наредил арестуването на всеки заподозрян млад българин…“

Както виждате за „The New York herald“ македонците, които са въстанали са българите от Македония. Това става ясно като се прочете, както казахме – цялата статия. За македонистите, обаче е достатъчно само да ви покажат отделен „изсечок“, в който пише за „македонци“ и белким манипулацията мине. Нещо, което може и да е минавало в Югославия, но не и днес, в 21 век, когато вече учените са измислили антидота на отровата наречена македонизъм – този антидот се нарича Интернет и свободен достъп до информация. Срещу Интернета сръбския македонизъм няма шанс.


5) Македонците на Пловдивско македонско благотворително дружество “Гоце Делчев”

Македонисти от ОМО Илинден, които стоят зад Фейсбук страницата „Пиринска Македония“ се опитват да манипулират с термина „македонец“ в документите на Пловдивското македонско благотворително дружество „Гоце Делчев“.

В свой пост македонистите ще покажат устава на дружеството. Като подчертават думата „македонец“ в документа и прословутото мото на македонското освободително движение „Македония на македонците“, македонистите се опитват да вменят етнически смисъл на термина, термин под който пловдивските македонци са разбирали само етнографски смисъл – македонец е географско, а не етническо понятие, подобно на тракиец, добруджанец, шоп, родопчанин и т.н.

Това е доказа на доказите за македонистите от „Пиринска Македония“. Никакви коментари под поста им, че става въпрос за географски „македонци“, а не етнически може да убеди македонистите – те си знаят своето: щом Пловдивското македонско благотворително дружество “Гоце Делчев” през 1923 г. в своя устав пише за македонци, то това значи единствено и само етнически такива и точка.

Ние, в Библиотека Струмски обаче правим едно нещо, което 99% от македонистите не правят – просто сядаме и прочитаме книгите/документите на македонските дейци и всичко става ясно!

Нека погледнем само един единствен бройна вестник издаван от дейците на Пловдивско македонско благотворително дружество “Гоце Делчев”:

Статията от 1922 година „Стожер на Балканската Федерация“ публикувана в официалния орган на македонските бежанци в Пловдив “Бюлетин №9“:

 „Всеки народ, всека страна има своя история. Такава има и Македония. Аз не казвам македонския народ, защото в действителност там не може да се говори за народ в употребявания смисъл на думата, т.е. едно племе от еднакъв произход, с еднакъв език, народност и вера. Може да се говори за история на македонските българи, могат и др. народности, населяващи Македония, да говорят за своя история, напр. сърби, гърци, турци, власи, албанци и пр. Но като частица от македонски народ, в смисъл населяващото я разнородно македонско население. От гледището на етнографа, нема в Македония еднородна, синя или слабопрошарена маса, макар българския елемент да доминира.“

Има ли нужда да коментираме? Отделен македонски народ НЕМА според македонците в Пловдив, но има множество народи, които населяват Македония – българи, гърци, турци, власи, албанци и пр., всичките те са македонци, защото са родени в Македония. Макар и българите да доминират, целта е Македония да бъде на македонците, всички националности в Македония да живеят братски и да са с равни права!

Елементарно е за разбиране, както и става още по-ясно като четем статиите в самия вестник: там се говори за Тракия, Добруджа, Македония – все географски области, за тракийски, добруджански и македонски бежанци в България, за тракийци и Тракия на тракийците, точно както имаме и Македония на македонците като лозунг…

Ако трябва да следваме „логиката“ на македонистите всичките тези термини са „етнически термини“, а не географски… Тракия на тракийците например според македонизма би означавало, че имало някаква държава Тракия, където живеят някакви митични етнички тракийци, които искат да изколят, избесят и изгонят всякакви инородни етноси, за да може тяхната държава да остане само за тях – етничките тракийци….

Има ли нужда повече да коментираме подобни исторически фантастики на македонизма?


6) Македонисти изреждат и подчертават „националности“

В следващите редове ще ви покажем една от често срещаните македонистки манипулации, която следва една и съща логика:

  1. Македонистите показват исторически документ в който се изброяват националности, религиозни групи или етно-географски групи;
  2. Македонистите подчертават само националностите в изброяването като пренебрегват религиозните или географски обозначения;
  3. Автоматично приемат, че думата „македонец“ в изброяването носи национална принадлежност, но не и географска.

Да видим примери, за да стане по-ясна тази елементарна македонистка манипулация:

Започваме с най-популярната манипулация разпространявана от македонистите в Интернет пространството – тази за българския национален поет Иван Вазов, който „покраj другите народи ги опишал и Македонците покраj и посебно бугарите…“:

Както виждате, става на въпрос за стихотворението на Вазов „Един къс от Цариград“. Понеже българският поет пише, че из Цариград човек може да види
„и българинът малодушен,
и македонец честен, прав,“

това се приема от македонистите като доказателство, че Иван Вазов е бил македонист като тях и е разглеждал македонците като отделна националност (да, facepalm). Манипулацията е доста популярна:

И както казахме, много е важно, за да мине манипулацията трябва да се наблегне над подчертаното: ето вижте, Вазов изреждал националностите „грък, българин, македонец“:

Абсолютна, класическа, 100%-ва манипулация! Всеки самоуважаващ се себе си читател и жител на Р. С. Македония и България вече знае защо, но все пак нека поясним:

1. Няма нито един исторически извор, от който да прочетем как Вазов изповядва теориите на сръбския македонизъм – че македонските славяни не са българи, а отделна македонска националност. Даже напротив, Вазов е смятал македонците за българи, а Македония за най-българска земя. За нея пише стихосбирката си „Песни за Македония“, но не тук е мястото да цитираме от нея, който желае нека я прочете;

2. Освен националности, Вазов в стихотворението си изрежда и религиозна принадлежност – мюсюлманин и по-важното – етно-географски принадлежности:
Анадолец – жител на географската област Анадола;
Арап – общо наименование за множество различни националности;
Арнаутин – турското название на албанците;
Чифутин – леко обидно наименование за евреите.

Разбира се, македонистите не подчертават тези етно-географски наименования. Не е трудно да се досети човек, че българския национален писател Иван Вазов използва думата „македонец“ в географския смисъл – жител на Македония, така както използва думата „aнадолец“. Но отново да повторим – македонистите подчертават и виждат това което искат да видят…

Тази „схема“ на манипулация те ще използват всеки път, когато имат възможност:

Македонист, който плюе по българите, но иначе е сложил за профилна снимка на Туитър профила си български войвода, ще ни покаже документ в който „македонците са изброени с други националности и са отделение от тях: българи, гърци, турци, сърби, албанци и власи“:

Това, което сърбо-македонистът няма да коментира е че в документа са изброени на същия ред и власи и куцовласи, което е едно и също. Също така, както вече разбрахме, власите сами себе си наричат и македонци (виж №2 в настоящата статия) – без значение дали се наричат куцовласи/власи/македонци всичките те са етногеографска група на румънския народ. Българите, гърците и турците също наричат своите сънародници родени в Македония „македонци“. Така че думата „македонец“ тук може да се отнася за власите, българите, гърците, турците в Македония… Как така македонистът заключи, че думата „македонец“ носи национално значение в този контекст, а не етно-географско, само той може да каже. Или всички се досещаме какво се случва – виждаме, това което искаме да видим…

Както казахме, македонистите виждат това което искат да видят:

Значи в документа се споменават „македонци“ и това било некакъв „доказ за етнички македонци во 11-ти век“. В същото изречение, за което се говори за македонци се говори и за павликяни – привърженици на религиозно учение, но македонистът не коментира тях – той си приема че в изречението „част от населението – именно македонци и павликяни“ – първото означавало националност, второто не го коментираме… Или виждаме това което искаме да видим – ако македонци=националност, а това, което не искаме да видим: тогава павликяни на какво е равно, го пренебрегваме…

Манипулативната схема работи безотказно – в изпълнените си с омраза към България македонистки статии, македонистите ще повтарят този манипулативен калъп при всяка възможност:

Македонци и българи е подчертано в горния документ разпространяван от македонистите, с цел да се направи ясна разлика между тях – но в същото изречение има и Cappadocians – 100%-во географско наименование, което македонистите няма да коментират, защото, ако го коментират трябва да признаят, че е възможно и думата „македонци“ да е използвана в географския си смисъл така както и „кападокийци“…

Югославският емигрант в Австралия и активен интернет трол и македонист Саша Узунов ще ни обясни как още през 1912 г. Тито го нямало, но пък някакъв ирландец Ричард Кели споменавал „Македонци“ в репортаж за австралийски католически вестник:

Естествено, гения македонист Саша Узунов няма да спомене, че в пасажа, който е оградил и в който се споменават “Macedonians”, се изреждат също така и „Ruthenians“, „Silesians“, „Moravians“, „Dalmatians“, „Bohemians“ – все географски наименования. Понеже в пасажа се говори и за хървати, българи, сърби, поляци, турци и други националности гения македонист Саша Узунов прави гениално простата врътка автоматично да причисли термина „македонци“ към националностите, но не и към географските понятия. С други думи Сашко вижда това, което иска да види, на него не му пука за историческата истина, той иска историята да бъде такава каквата на него му се иска, а не такава каквато е била в действителност…

***

Вече разбрахте каква е схемата на македонистите – те не могат да се примирят, че до средата на 20-ти век думата „македонец“ е носила в 99.9% от случаите географско наименование, но не и национално. Затова при всеки удобен момент ще се опитват да прокарват манипулацията си стил: „Вижте го бугаринот Иван Вазов изброява бугари и отделно македонци…

Само дето за Вазов както и за всички българи думата македонец носи географско значение и означава „жител на Македония, най-често българин от Македония“…

Българският  държавен вестник, 1880 година:

„Видинския Окръжен Съд на основание ст. 805 т. 1, 2 и 3, от Времен. Съд Правила, дири българина Павел Христов македонец, жител из г. Видин…“Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 2,731 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy