Избери тема

Македонистите лъжат македонците постоянно за историята на областта Македония, а една от най-големите им лъжи и техен любим обект на фалшификации е една малка книжка издадена през далечната 1861 година.

В тази статия ще разгледаме няколко примера именно за това как македонистите фалшифицират сборника „Български народни песни“ на братята Константин и Димитър Миладинови от град Струга. Оригиналът на сборника издаден през 1861 година в Загреб:

Сборникът съдържа 660 народни песни събрани главно от Струмишко, Кукушко, Стружко, Битолско, Прилепско, Панагюрско и Софийско. Още в предговора на сборника Константин Миладинов пише, че е събрал „български песни“ от „най-южните славяни българи“:

Да започнем с фалшификациите на македонистите:

  1. Албум „Македонски возрожденци и револуционери” издаден 1950 година в Скопие от един табор македонисти от „Научен институт за национална историjа намакедонскиот народ”:

Интересното за този македонистки албум са не само лъжите и фалшификациите, които са налични на почти всяка от 74-те му страници. Забележете името – използвана е българската дума “възрожденци“, а не днешната македонитска дума “преродбеници“ (заемка от сръбския език), която явно ще навлезе в македонисткия jазик по-късно…

Но да се върнем на фалшификацията – на страница 9 от албума четем за прочутите братя Миладинови от град Струга:

В дясно, в частта за Константин Миладинов четем следната лъжа надробена от юго-македонистите от „Научен институт за национална историjа намакедонскиот народ”:

Во 1861 год. со помош’а на хрватскиот бискуп Штросмаjер го напечатил во Загреб „ Зборник на народни македонски песни”, што ги собрал воглавно брат му Димитар.“

Оригиналът “Български народни песни” стана на “Зборник на народни македонски песни“.

2. Горният албум е сканиран и качен във Фейсбук от македонистите от Документи за Македонската историја. Трябва ли да ни учудва тогава, че тези съвременни македонисти ползващи интернет и Фейсбук не отстъпват по лъжи и фалшификации и на бащите си от 1950 година по-горе?

А именно според фалшификаторите-македонисти от “Документи за Македонската историја” през 1861 година е “објавен „Зборникот на браќата Миладиновци“”:

3. Документален филм излъчен по Македонската национална телевизия част от него качен в Youtube:

От него разбираме, че 24 юни е “Датум на издаваньето на “Зборникот на Миладиновци“, а водещата македонистка на документалния филм ще ни осветли със следните “исторически вистини”:

На 24 юни 1861-вата година во Загреб со помощ на хърватстиот бископ Йосип Юрай Щросмайер Константин успева да го изпечати познатиот “Зборник на Миладиновци” благодарение на кой от заборав е зачуван голем дел от македонската култура и фолклорно богатство.”

4. Наглостта на на македонистите (по-надолу ще видите всъщност какво е македонистка наглост) стига и до македонската Дойче Веле в лицето на някакъв си македонист на име Свето Тоевски. Този македонист пише статия под наслов „Народните умотворби- показ за македонскиот идентитет“ публикувана на 03.07.2012 година (скрийншот от 32.11.2019):

Още в началото Свето ще изтърси следната лъжа:

Овие зборови на знаменитите браќа Константин и Димитар Миладинови, запишани во „Предговорот“ на нивниот „Зборник на народни песни“, можат да се кажат и за сите други видови умотворби, содржани во 10-томната едиција „Македонски народни умотворби“ на истакнатиот фолклорист Марко Китевски од Скопје.“

5. Като споменахме за македонския вариант на Дойче Веле и техните лъжи за сборника „Български народни песни“ редно е да спомен и македонския клон на фондацията на Сорос. Тази фондация си имаше сайт на английски www.soros.org.mk, където беше публикувана и абсолютно нагъл фалшификат на сборника. За съжаление сайта днес е свален, но за още по-голямо съжаление и ужас на македонистите има една услуга наречена „Internet Archive“ на адрес web.archive.org. Чрез нея, ако знаете определен линк, който към момента е неработещ може да получите достъп до въпросната страница назад във времето, когато е била налична. По този начин достигаме до адреса на Соросоидския сайт и статията посветена на „Български народни песни“: https://web.archive.org/web/20100529084704/http://www.soros.org.mk/archive/G04/01/A04_01/sa2004.htm

Там намираме прелюбопитна снимка на сборника:

Текстът гласи:

The Miscellany “Popular Songs” compiled by the brothers Dimitar and Konstantin Miladinovi (Zagreb, 1861), the first systematized large work on the Macedonian folklore compiled on the territory of Macedonia

Забележете, не само, че македонистите на служба при Сорос фалшифицират името на сборника наричайки го „Народни песни/Popular songs“, но и фалшифицират самата корица – липсва думата „Български“ изрязана точно над „Народни песни“:

Интересно също е да се отбележи, че отдолу на сайта пише „Copyright The Archive of MACEDONIA ’98“– авторското право е на Държавният архив на Македония. Без коментар.

6. Институт за македонска литература (що не си сменят името на македонистка литература, а продължават да заблуждават македонците, че са „македонска“ литература не е ясно) обявява през 2004 година в Скопие книгата „ДИМИТРИЈА И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ (140 ГОДИНИ ОД СМРТТА)“:

Съдържанието на книгата, в която пишат редица македонисти ще оставим без коментар:

7. Сърбоманът-македонист Божин Павловски на 23 јуни 2019 в онлайн портала mkd.mk публикува статия под наслов “Можеме ли да се разбереме со три национализми одеднаш?” (скрийншоти от 23.11.2019).

В нея сърбоманът Божин Павловски ни обяснява как от 4 съседа на Македония само Сърбия е приятелски настроена към “етничките македонци” (защо ли – ми то идеологът на ВМОРО от Струга Христо Матов си го е обяснил защо).

След това сърбо-македонистът Божин Павловски ще ни обясни и колко болно му било, че българите пеели македонски песни:

Дури и денес, а не само во раниот национален романтизам, ти можеш кај нив да заработиш доволно за убав живот како пеач на македонски народни песни, на пример (во Македонија не можеш). Зошто? Затоа што концертните сали се преполни. Од Бугари? Да, но со македонско потекло. Колку е тоа возбудливо, но и болно. Тие го негуваат македонскиот фолклор според Зборникот на Миладиновци. Нивната традиција е пожива од нашата. Ние со задоцнување си баравме место под сонцето. И затоа сме фатени во расчекор.

На сърбомана-македонист Божин Павловски му е криво че българите, не само пеели македонски народни песни и но и ги грижливо пазели (негуваат). Само дето това което грижливо пазели било “македонскиот фолклор според Зборникот на Миладиновци“.

Обаче тука сърбомана Павловски горе-долу е уцелил де – има разлика между българския и македонисткия фолклор.
Например символ на българския фолклор е една книжка наречена “Български народни песни“.
Символ на македонисткия фолклор е една друга книжка наречена “Зборникот на Миладиновци“.
Всяка алюзия с фалшива история и идентичност не е случайна.

8. Блог със звучното име „Македонски документи“ при положение, че блога е правен от македонисти и би трябвало да се казва „Македонистки документи“. Статията е „Cultural and National Liberation Movement of the Macedonian people“ явно предназначена да лъже чужденците бидейки е на английски език:

Македонистите от този блог ни обясняват, че Константин Миладинов заедно с брат си Димитър издали „the miscellany “Popular Songs”:

Разбира се, македонистите не са забравили и да ни покажат и фалшификата на сборника:

The Miscellany “Popular Songs” compiled by the brothers Dimitar and Konstantin Miladinovi (Zagreb, 1861)…

9. Снимки взети от предаване на българската телевизия Скат. Предаване по време на което се показва фалшификат на сборника разпространяван в Македония от македонистите:

Или от оригинала „Български народни песни“ по магически начин вече имаме “Зборник на народни песни“.

10. Като заговорихме за телевизии точно горния фалшификат може да се види по македонска телевизия, в документален филм качен на 21.07.2016 в Youtube под името „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ || BRAKA MILADINOVCI“:

Ако очаквате в 39-те минути на този документален филм да чуете поне веднъж името на оригинала – „Български народни песни“ ще сте разочаровани. Македонистите в документалката ще ви обясняват какви “етнички македонци” били братята, как се борили за „македонски jазик“, колко важни били за историята на “етничките македонци” понеже тяхното дело водело до “национално осъзнаване на македонскиот народ“, а за самият сборник ще чуете:

Во 1861-та година по наявата на хърватскиот печат за доагянето на Константин во Загреб се наявува и първото издавание на “Зборникот на народни песни” на 24 юни 1861-та година.

11. Сърбо-македонистката медия Нова Македониjа ще покаже невероятна наглост в лицето на някоя си македонистка Весна Дамчевска, която ще напише статията „Безмилосна бугаризација на македонските историски личности на Википедија“. Там ще видим наглост характерна само за сърбо-македонизма: крадеца ще викне „Дръжте крадеца!“, оригиналът ще бъде премълчан, а на фалшификата ще му се даде статус на оригинал: според сърбо-македонистката Весна Дамчевска възрожденската дейност на Димитър Миладинов „се состои не само во тоа што го исфрлил грчкиот јазик од училиштата и на негово место го вовел македонскиот туку и во напорната собирачка дејност, која ја крунисал со издавањето на „Зборникот на народни умотворби“, објавен во Загреб во 1861 година.“

Дали въвеждал точно македонският език или пък българския в българските училища в Охрид и Струга всеки самоуважаващ себе си македонец (пък и българин) може да разбере като прочете дописките, които САМ Димитър Миладинов е писал до вестник “Цариградски вестник” още през 1860 година.

Тук ще се възмутим (или да се смеем?) на наглостта на македонистката Дамчевска да реве за „безмилосна бугаризација на македонските историски личности на Википедија“ докато фалшифицира тяхното българско народно творчество – сборникът „Български народни песни“ и популяризира фалшификата – в случая „Зборникот на народни умотворби“:

***

Примери за фалшифициране на „Български народни песни“ от страна на македонистите можем да дадем не 11, а 111. По-важното е обаче да оставим малко място, за да коментираме и македонистката наглост по темата. Тя си личи не само от фалшификациите по-горе, но и от 3 примера като тези:

1) Македонистката Уикипедия статия „Зборник на Миладиновци“:

Точно така, правилно прочетохте – македонистите искат от България „да го употребува компромисното име на насловот: “Македонски и бугарски народни песни”

С други думи България сама да фалшифицира сборника както македонистите правят. Може ли да има по-голяма наглост – ние фалшификуваме, айде и вие с нас да не сме капо само ние.

2) Трагикомедията на македонизма – снимка озаглавена “Falsifikat na Bugarija” от свалената вече македонистка фейсбук група с гениалното име “Да ги спречиме бугарските фалсификати за историjта на македонскиот народ!”. И како ке ги спречите? Като представяте оригинала на сборника за “фалсификат” и абсолютния фалшификат за “оригинал“?!

3) Предаване излъчено по македонската телевизия Televizija NOVA и качено в Youtube na 29 юли 2017:

Предаването е на тема “Што е поголем грев Македонија или македонизмот?” и в него разни македонисти се събрали да плюят по България, която с инициирания договор за добросъседтво ще им прецака великия сърбо-македонизъм. По едно време водещата, припяваща през цялото време на анти-българската тирада, се изцепва:

Како от еднаж историята ке може да се мени на кой како ке му текне – айде сега ке менуваме учебници два пати, три пати, пет пати. Нали историята е екзактна наука, години се знаат, документи се знаат

Тази нагла женица поне за едно е право – историята е наука основаваща се на документи. А документът е ясен: “БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ“. Това, че вие не може да го асимилирате си е изцяло ваш проблем. А наш е, че ВИЕ ФАЛШИФИЦИРАТЕ. И наше задължение е, заради трагичната смърт на братя Миладинови, да запазим тяхното наследство в ОРИГИНАЛ без МАНИПУЛИРАНЕ и ФАЛШИФИЦИРАНЕ. Защото драга ми госпожо водещ, братя Миладинови не умряха в османските зандани заради вашето желание да се цепите от българите, част от които са именно братя Миладинови.

А дали ще ви се менят македонистките учебници по история или не, ще оставим интелигентните хора в Македония да решат. След като видят това:

П.С. За всеки, който иска да прочете братя Миладинови в оригинал както и книги и статии писани за братята от техни роднини, съратници и последователи – в Библиотека Струмски има над 25 материала по темата в оригинал, писани от македонски дейци.


Допълнения:

И през 2024 година наглите лъжи на македонистите продължават. Над 10 000 невинни македонци следват този профил „Македонска поезија“, който нагло го лъже за македонската история и литература:


Ако желаете да подкрепите разкриването на още подобни македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги за братя Миладинови писани от македонски дейци – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 7,228 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy