Избери тема

Вече веднъж ви показахме как струмишкият селянин от с. Ново Конярево, който носи титлата „професор по историja“ в Скопския унивеситет, македонистът Ванчо Георгиев НАГЛО ЛЪЖЕ за Гоце Делчев по македонска телевия.

Е, оказва се, че този сърбо-македонист си умира да лъже за титана на македоно-одринското освободително дело Георги Николов Делчев (пояснението на името тук е нужно, защото в Македония македонистите масово не знаят кое е истинското име на войводата. Македонците знаят, но не и македонистите).

Та ето поредната лъжа за Гоце Делчев на този фалшификатор и манипулатор на историята на ТМОРО/ВМОРО/ВМРО в пост-югославска Македония Ванчо Георгиев:

Скрийншота горе е от статията „Георгиев: Зад спорот за Гоце Делчев стои политика“ от 5-ти май 2020, портал Expres.mk

Ето и лъжите за Гоце изказани от „професорот Ванчо Георгиев, член на мешовитата историска комисија со Бугарија“:

Лъжа 1 на Ванчо, струмишкия селянин македонист:

„Делчев не може да биде ништо друго освен она за што се залагал: за автономна Македонија, вели Георгиев.“

Лъжа 2 на Ванчо, струмишкия селянин македонист:

„…сфаќајќи ја автономијата (на Македониjа) како етапа за создавање на независна македонска држава“

Така. Драги Ванчо, лъжецо! Защо не казваш, че освен за автономна Македонија Гоце Делчев се е борил или както ти казваш „залагал“ и за автономна ОДРИНСКА ТРАКИЯ?!
Защо премълчаваш този факт???
Защо лъжеш македонците, че Гоце Делчев се е борел само за Македония, но „забравяш“ да споменеш и Одринска Тракия?

Защо не казваш на македонците, че Гоце Делчев е лидер на организация наречена тайна македоно–ОДРИНСКА революционна организация?

Защо не казваш на македонците, че през месец март 1900 година Делчев, придружен от Лазар Маджаров (друг македонец от село Негован, Лъгадинско, Егейска Македония), са на обиколка в Одринска Тракия и после се завръщат в Бургас в средата на април. Що майка си терат двамата македонци Маджаров и Делчев при българите в Одринска Тракия? Що не кажеш това на днешните македонци, бе Ванчо, лъжецо?

Всъщност, то става ясно що не им казваш от втората ти лъжа:

„…сфаќајќи ја автономијата (на Македониjа) како етапа за создавање на независна македонска држава“

Гоце Делчев не се бори за автономия на Македония и ОДРИНСКО (набий си го в главата, че се бори и за ОДРИНСКО) за да извоюва „независна македонска држава“!

На каква база го измисли това бе гений???

В спомените си македонските и одринските дейци ясно са си написали за какво се е борел Гоце Делчев. Трябва само да ги ПРОЧЕТЕШ!

Ето ти само един пример – МАКЕДОНСКИЯ ВМОРО революционер Коце Ципушев в спомените си 19 години в сръбските затвори. Спомени“, София, 1943 г., в глава 1. „Между борците-великани“, стр. 32, ясно си е написал в какво се състои борбата на македоно-одринските революционери описана му от самия Гоце Делчев:

„Скръбната весть за смъртьта на скѫпия Гоце ме покърти дълбоко, не само поради личната ми привързаность къмъ него, но и поради това, че добре разбрахъ  к о г о  сме загубили. Безброй спомени възникнаха въ съзнанието ми … Ето, Гоце ме вика при себе си и ми казва: „Ципушевъ, бѫди готовъ, кажи и на всички наши другари да се приготвятъ, защото ще образувамъ голѣма чета подъ мое войводство и ще отидемъ да се биемъ, заедно съ нашата войска, за поробенитѣ братя на северъ. За известно време ще обърнемъ гръбъ на Македония”… — Това бѣ презъ лѣтото на 1900 година, когато избухна голѣмиятъ конфликтъ между Ромъния и България, по поводъ убийството на Михайляну, редакторъ на в. „Адевърулъ”; войната изглеждаше предстояща. Изпъкна въ мисъльта ми, между многото други спомени, и единъ разговоръ, въ който Гоце ни обясни сѫщностьта на нашата борба. Веднажъ, нѣколко души другари го запитахме: „А бе, Гоце, защо ние се боримъ за автономията на Македония и Одринско, когаво по-добре ще бѫде да се боримъ за освобождаването имъ и обединяването имъ съ майката отечество”? Тогава Гоце ни отговори „Другари, не виждате ли, че сега не сме роби на разпадащата се вече турска държава, а сме роби на европейскитѣ велики сили, предъ които Турция подписа своята пълна капитулация въ Берлинъ. Затова трѣбва да се боримъ за автономията на Македония и Одринско, за да ги запазимъ въ тѣхната цѣлость, като единъ етапъ за бѫдещето имъ присъединяване къмъ общото българско отечество”. — Това бѣ ясната и точна преценка на Гоце за борбата на ВМРО.“

Та за какво се е борил Гоце, кажи Ванчо, лъжецо?

Впрочем, Гоце Делчев е лидер на ТМОРО, а нейните основатели ясно са си написали каква е целта на организацията. Достатъчно е само да се прочетат спомените на д-р Христо Татарчев, роден в град Ресен, Вардарска Македония:

“Разисква се надълго върху целта на тая организация и по-сетне се спряхме върху автономията на Македония с предимство на българския елемент. Не можехме да възприемем гледището “прямо присъединение на Македония с България”, защото виждахме, че туй ще срещне големи мъчнотии поради противодействието на Великите сили и аспирациите на съседните малки държави и Турция. Минаваше ни през ума, че една автономна Македония сетне би магла по-лесно да се присъедини към България, а в краен случай, ако това не се постигне, ще може да послужи за обединително звено на една федерация на балканските народи.”

Източник: “Първият централен комитет на ВМРО“, София, 1928 година, Христо Татарчев.

Впрочем, някой да се учудва от лъжите на Ванчо? Същите лъжи ги повтаря и македонисткия президент Стево Коминтерна Пендаровски, македонистите действат на принципа „една лъжа повторена 100 пъти белким стане истина и успеем да излъжем македонците за миналото им“…


Допълнение 1:
Защо трябва масово да се разкриват подобни лъжи на македонистите? Този коментар на македонец (вероятно и македонист) казва всичко:

Незнанието сред македонците и македонистите за какво се бори точно тмОро/вмОро и факта, че Гоце Делчев е правил обиколки в Одринска Тракия е повсеместно и потресаващо…

 1,651 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy