Избери тема

За да оправдаят факта, че славяните в Македония са се самоопределяли в болшинството си за българи, а не за „етнички македонци“ официалната доктрина в Р. С. Македония – сърбо-македонизмът е измислил следната лъжа:

„Етничките македонци, които оделе на бугарска екзархистка черква се наричали „бугари“, а тези, които оделе на гръцка патриаршистка черква се наричали „гърци“ – разделението е религиозно, етничките македонци се делели на „бугари-екзархисти“ и „гърци-патриаршисти““

Това както казахме е ЛЪЖА.

Защото – ДА, имало е религиозно деление между хората, които са посещавали черкви стопанисвани от Българската Екзархия и тези стопанисвани от Гръцката Патриаршия. Само че разделението между „екзархисти“ и „патриаршисти“ е било религиозно разделение между БЪЛГАРИТЕ в Македония, а не между „етничките македонци“ какво твърди сърбо-македонизма.

Доказателство за горното твърдение са сведенията на македонските дейци – те говорят за българи патриаршисти и българи екзархисти, не говорят за „етнички македонци“ – патриаршисти и „етнички македонци“ – екзархисти.

Да видим:

1) Йордан Самарджиев от Прилеп, Вардарска Македония – “Спомени“, ръчно написани, семеен архив, 6 юли 1933 година, София

Йордан Самарджиев от Прилеп

В спомените си българския учител и революционер, представител на Българското тайно революционно братство Йордан Самарджиев от Прилеп свидетелства за времето, когато се е създавало ВМОРО. Основателите на организацията са били притеснени, че голяма част от българите в Македония (а не „етничките македонци“) принадлежат към гръцката патриаршия, (т.е. се гърчеят в национално отношение):

„По това време дохожда в Солуна и се настанява на практика д-р Христо Татарчев, който възприема революц. идеи на Д. Груев и правят предложение на Атанас Наумов, директор на девич. гимназия в Солун, на баща ми и др. за образуване на рев. комитет, обаче те отказват, защото намират, че е рано за революция, понеже голяма част от македонските българи са в пълен мрак като патриаршисти. Те бяха за просвета, за национнално самосъзнание, а след това за революция.“


Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 933 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy