Избери тема

Оригинални цитати на македонски дейци за град Солун и околните села

1) Йордан Самарджиев от Прилеп, Вардарска Македония – “Спомени“, ръчно написани, семеен архив, 6 юли 1933 година, София

Йордан Самарджиев от Прилеп
Йордан Самарджиев от Прилеп

В спомените си българския учител и революционер, представител на Българското тайно революционно братство свидетелства какъв е диалекта в околностите на Солун:

„В същата тая година дохожда в гр. Солун слависта д-р Облак с препоръки за съдействие до баща ми с цел да изучи българския диалект в Солунско в свързка с черковно-славянския език на Св. Св. Кирил и Методий.“

 307 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy