Избери тема

На 14 юни 2011 в несъществуващият вече „Утрински весник“ излиза статията на македониста Виктор Цветановски „Славата, митот и крвта на ВМРО (14)“Още в началото македонистът публикува снимка на ВМРО войводата Петър Чаулев от Охрид:

Снимката е изрязана – както виждате, на нея може да се забележи едно знаме. Знамето обаче не се вижда много добре, защото както казахме, снимката е изрязана. А тя е изрязана, защото знамето е българско, а това не отговаря на сърбо-македонисткия наратив за „етничкио македонец“ Петър Чаулев, наратив, който македонизма в лицето на журналиста Виктор Цветановски иска да прокара.

Ето и снимката на четата на Петър Чаулев в цялост:

Както виждате на знамето е извезана девойка, носеща българското знаме:

Естествено, това е изрязано в снимката на Цветановски – на човека просто му харесва да реже там където е най-интересно.

Например, по-надолу във „файлетона“ си, Цветановски цитира американския журналист Алберт Сониксен, който е прекарал известно време с Петър Чаулев в Охрид (и който по-късно ще издаде спомените си в книгата „Confessions of a Macedonian Bandit: A Californian in the Balkan Wars“). Американецът Сониксен по едно време ще опише няколко Охридски момчета, които говорели на чист български (clear cut Bulgarian):

Цветановски ще цитира този епизод от книгата на Сониксен, но ще „забрави“ да спомене на какъв език са говорили тези охридски момчета – според Цветановски Сониксен бил заключил, че Охридските момчета били много интелигентни и … точка (ми не точно, Сониксен и други неща заключава, ако погледнем оригиналния откъс по-горе):


Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 729 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy