Избери тема

1) Илия Иванов Шилегаров от Прилеп, Вардарска Македония:

“Защо масово възстанаха само пет каази от Македония?”, публикувано в “Илинден 1903 – 1926. Сборник в памет на големото македонско възстание“, книга пета, София, 1926 година

Членът на Прилепския околийски комитет на ВМОРО Илия Иванов Шилегаров българското население в западна Македония носещо историческото име мияци и бърсяци:

„В това заглавие ний говориъ за населението от битолския санджак, в границите на който влизаха възстаналите каази. Българското население на юг и запад от Буковик, Суха-Гора, Бабуна и между Селечка планина и Албанските се състои от две стари славянски племена: Бирсяци (Бирзаци) и Мияци. Първото едно от най-предприемчивите македонски славянски племена, второто—едно от най-интелигентните.

Това са ядката на цар Самуиловата държава и неговите отбор войници. Тия племена особено първото, са запазили най-светлия спомен за свобода в лицето на легендарния Крали-Марко.“


2) Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония:

В статията си “Наука и шовинизъм“, публикувана във в-к “Македония. Орган на македонската емиграция в България“, год. II, бр. 499, София, 11 юни 1928 година големият български учен от Пиринска Македония Антон Попстоилов пише за един сръбски учен, който тенденциознно говори за мияците от западна Македония:

„В първата статия Сима Троянович, като говори за българското население в селата Галичник, Лазарополе, Тресанче, Селце, Сушица, Гере, Осое, което се изрича „мияци“, защото вм. личното местоимение ние казват ми (старобългарски мьi), нарича го „сръбско“. Такова грубо изкривяване на истината не се очакваше от един Сима Траянович, у когото сме навикнали да виждаме в досегашните му научни трудове зрело отнасяне към третираните от него въпроси. Как да си обясним този прелом у него? Тъкмо той требваше да бъде въздържан в случая, защото, като роден в гр. Крушово (Битолско) от власи родители, които са живели, пък и сам той в детинство, с по-големата част от българското население, така наречените „мияци“, знае много добре от лични наблюдения, какво население са „мияците“.“


Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 944 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy