Избери тема

Те не са толкова известни колкото своите именити родственици. Но и те са намерили време да напишат своите спомени, мисли и аргументи за въпросите, които са ги вълнували. Тук ще намерите оригинални цитати от роднини на известни македонски дейци.

1. Роденият в Охрид Климент Кузманов Шапкарев (1875-1949, Битоля) е просветен деец и ВМОРО революционер. Син е на видния охридски етнограф и фолклорист Кузман Шапкарев. Климент Шапкарев учи в Солунската българска мъжка гимназия и членува в тайния революционен кръжок заедно с Гоце Делчев.

На 6-ти май 1934 г. той държи сказка на Гоцевото утро, дадено от Пловдивското македонско благотворително дружество “Гоце Делчев”. Сказката е издадена като брошура по единодушното желание на присъстващите на това утро.

На последната страница 15 Климент Шапкарев свършва сказката си за своя приятел Гоце Делчев така:

Оригинален източник “Спомени и мисли за Гоце Делчев“, Пловдив, 1934 година


 1,138 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy