Македонски дейци разясняват идеята за независима македонска държава.

1. В ръкописа си от 1924 година „Политическото верою на македонците“ издаден чак през 2000 година в Скопие, революционерът Славчо Ковачев от Щип, Вардарска Македония дава ясна представа за това кои са македонците – българи, власи, гърци, сърбомани, които трябва да живеят в равноправие в една независима македонска дръжава без разлика на вера, народност, пол, убеждения, възраст…:

Privacy Policy