Македонски дейци разясняват идеята за независима македонска държава.

1. В ръкописа си от 1924 година „Политическото верою на македонците“ издаден чак през 2000 година в Скопие, революционерът Славчо Ковачев от Щип, Вардарска Македония дава ясна представа за това кои са македонците – българи, власи, гърци, сърбомани, които трябва да живеят в равноправие в една независима македонска дръжава без разлика на вера, народност, пол, убеждения, възраст…:

2. Коя държава беше за създаване на автономна Македония, че чак беше готова и да преотстъпи теротириите на Македония, които владее?

ВМРО водачът Тодор Александров в окръжно да водачите на ВМРО из Македония:

“Централният Комитет на Вътрешната Македонска Революционна Организация, като взе пред вид:

  1. Декларациите на Българското правителство на 1919 год., че за създаване Автономна Македония то е готово да отстъпи част от нея, останала в пределите на Царство България;”

Документът е публикуван в издадената от Държавния архив на Р. Македония сборник с документи и писма на Тодор Александров “Сè за Македонија: Документи: 1919-1924“, Скопје, 2005 година:

3. Коя беше единствената балканска страна подрепяща създаването на независима македонска държава?

Отново в ръкописа си от 1924 година „Политическото верою на македонците“ издаден чак през 2000 година в Скопие, революционерът Славчо Ковачев от Щип твърди, че единствената балканска държава, която подкрепя създаването на независима македонска държава е България. Единственото, което иска България е осигуряване верските и национални права на българския елемент на поробения македонски народ:

Относно темата за автономна Македония Славчо Ковачев ще издаде и брошура: “Автономна Македония”, София, 1919 година

4. Гиро Золумов от село Габреш , Костурско е български емигрантски деец в Канада. Бил е свидетел на Илинденското възстание в Костурско като дете.

В своята статия “Поклон пред Илинденските герои“, публикувана във в-к “Македонска Трубина”, год. 27, бр. 1380, Индианаполис, САЩ, 30 юли 1953 година той говори и за това как България е готова да отстъпи Пиринска Македония, за да се създаде независима македонска дръжава, в която всека народност ще има право на свободно живеене:

„Който истински милее за Македония требва да направи така както в миналото направи България, като заяви, че ако гърци и сърби отстъпят и тя ще отстъпи своята част за да се образува Свободна и Независима Македония. Ние пък от своя страна предварително заявяваме, че в утрешната Свободна и Независима Македония всека народност ще има право свободно да живее.”

Линк към цялата статия “Поклон пред Илинденските герои“.

Privacy Policy