Избери тема

Оригинални цитати на македонски дейци за водача на ВМРО Тодор Александров

  1. ВМРО революционерът Величко Теодосиев от с. Койково, Кратовско:
Вицо Лазаров и Величко Теодосиев – четници от четата на Стоян Царо

През юни 1920 г. заедно с Тодор Александров и Стоян Царо отидохме в Кочанско. На края на годината престояхме в Кочанско, Кратовско и Паланечко. През август в Македония имаше избори за селски кметове. Ние агитирахме да се изберат добри българи за селски кметове. А на 28 ноември имаше избори за народни представители. Искахме да образуваме македонска федеративна партия, която да участва в изборите от името на македонските българи. Но сръбските власи не позволиха да се създаде такава партия. И тогава Тодор Александров се разпореди да се гласува за македонските българи влизащи в Югославската комунистическа партия или Републиканската партия, които обещаваха известна автономия и свобода на македонските българи. След свършването на изборите се върнахме в България. Това беше през януари 1921 г.”

Оригинален източник: “Спомени“, Кюстендил, 1984 година


 544 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy