Избери тема

Оригинални книги, статии и цитати от македонски дейци за Св. Климент Охридски

1. Велко Спанчев от село Стеблево в областта Голо бърдо, днес в Албания – ”Стопанският облик на Македония“, Скопие, 1943 година

2. Георги Николов Георгиев е български духовник и общественик, деец на македонската емиграция в България и САЩ. Женен е за Вера Бунева, сестра на Мара Бунева . Над 35 години говори по Радио “Гласът на Америка” по нравствено-религиозни и национални теми.  

Свещеник Георги Николов от Крушево

Ето какво казва той за живота и делото на Свети Климент Охридски:

“… цар Симеон свикал народен събор с представители от целата българска държава, на който събор е било взето едно знаменателно решение: официално вече се замества в България в църковното богослужение и в четенето на църковните книги гръцкия език със славянски. Славянският език става и държавен език. На този събор наверно, е било решено да се ръкоположи за епископ и св. Климент, пръв епископ на българския език. Така се поставя началото на родна българска йерархия. На него била поверена Величката епархия, която включвала Охридско, Кичевско и Дебърско. С дълбока ревност, скромност и пълно себеотрицание Св. Климент продължил дейността си като епископ в своята епархия, като вън от чисто административната си работа е залегал усърдно да превежда слова, проповеди, религиозни беседи за своя народ на неговия български език.” 

Оригинален източник: “Свети Климент“, публикувано във в-к “Македонска трибуна”, год. 26, бр. 1347, Индианаполис, САЩ, 11 декември 1952 година


3. Евтим Спространов от град Охрид с кратка сказка за Св. Климент Охридски състояла се на 29-ти декември 1927 година в Пазарджик.

“Св. Климент ни завеща: българско училище, безгранична любов към народа, неуморен труд, нравствена чистота и пр. и пр.”

Оригинален източник: “Делото на св. Климента“, публикувано във в-к “Македония”, год. II, бр. 370, София, 3 януари 1928 година

 1,190 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy