Избери тема

Кониковото евангелие представлява превод от гръцки на български език (воденски диалект) на Неделното евангелие. Отпечатано е с гръцки букви през 1852 г. в Солун, като автор на превода е архимандрит Павел Божигробски от село Кониково, Ениджевардарско, Егейска Македония.

Текстът на заглавната страница на евангелието гласи:

„ΕΥΑΓΓΕΛΙΕ ΝΑ ΓΟΣΠΟΔΑ ΜΠΟΓΑ Η ΣΠΑΣΑ ΝΑΣΕΓΟ ΙΗΣΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΩ, ΣΙΓΑ ΝΟΒΟ ΤΥΠΟΣΑΝΟ ΝΑ ΜΠΟΓΑΡΣΚΟΙ ΓΕΖΙΚ. ΖΑ ΣΕΚΟΑ ΝΕΔΕΛΙΑ ΟΤ ΓΟΔΙΝΑ ΔΟΓΟΔΙΝΑ ΣΟ ΡΕΤ. ΠΡΕΠΙΣΑΝΟ Η ΔΙΟΡΤΩΣΑΝΩ ΟΤ ΜΕΝΕ ΠΑΥΕΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧ, ΜΠΟΖΙΓΡΟΠΣΚΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛ, ΡΟΔΟΜ ΒΟΔΕΝΣΚΑ (Επαρχια) ΟΤ ΣΕΛΟ ΚΟΝΙΚΟΒΟ. ΣΟΛΟΝ ΣΤΑΜΠΑ ΚΥΡΙΑΚΟΒΑ ΔΑΡΖΗΛΕΝ. 1852“

Предаден с кирилица:

„Евангелие на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христо, сига ново типосано на богарской йезик за секоа неделя от година догодина со рет. Преписано и диортосано от мене Павел йероманах, божигропски протосингел, родом Воденска (Епархия) от село Кониково. Солон, Стампа Кирякова Дарзилен. 1852.“

Евангелието е важен източник за историята на българския език. Не и според македонистите обаче. Тъй като евангелието произлиза от Македония, а всичко що е от Македония за македонистите е „етничко македонско“, те нагло ще излъжат: македонисткият портал „Нова Македониjа“, статия под наслов „Пишаниот македонски јазик бил присутен во Грција уште од 1817 година“ от 05.07.2019 година. Статията е изключително краткa и все пак пълна с лъжи.

Да започнем с лъжите на македонистите от „Нова Македониjа“:

Лъжа №1:

Солунскиот шивачки еснаф во 1817 година го составил Памѧтнѝца или спомеіца на живи и на мертви, на македонски народен говор. Во 1841 година бил преведен на грчки јазик за да може да биде читана во црквата од свештениците, бидејќи словенскиот јазик бил забранет (Ив. Снѣгаровъ, Солунъ въ българската духовна култура…, 27).

Лъжа 1 на македонистите от “Нова Македониjа”

От заглавието на статията на македонистите от „Нова Македониjа“ четем за някакъв „македонски jазик“ от 1817 година. След това четем самата статия и виждаме, че всъщност македонистите искат да говорят за „македонски народен говор“ – очевидно македонистите не правят разлика между език и говор (диалект). Както и да е, въпросът е, че македонистите са посочили за източник на информацията си „(Ив. Снѣгаровъ, Солунъ въ българската духовна култура…, 27).““

Иван Снегаров е български историк от Охрид, който през 1937 г. издава книгата си “Солун в Българската духовна култура. Исторически очерк и документи“. Отваряме въпросната 27 страница на посочения от македонистите източник и какво да видим – въпросният шивачки еснаф през 1817 година не е съставил нито на македонски говор, нито на “македонски jазик” някаква книга. Снегаров ясно си е написал:

С ясно българско съзнание се отличавал солунският шивашки еснаф от дебрани, крушовчани и кичевци. През 1817 г. те си съставили на български език дарителен паметник (Паметница или споменица на живи и мертви)…

Истината от Иван Снегаров от Охрид

Въпрос към македонистите от Нова Македониjа:
Защо ЛЪЖЕТЕ, че 1817 година имало някакъв „македонски jазик“, за който говорел Иван Снегаров след като в книгата си той говори за български език?

Всеки, който иска да знае отговора може да попита „Нова Македониja“ на nm@novamakedonija.com.mk

ЛЪЖА №2:

Во 1852 година во печатницата на Киријак Држилович било печатено неделното евангелие на Павел Божигропски на македонски народен говор (Ив. Снѣгаровъ, Солунъ въ българската духовна култура…, 32).

Лъжа 2 на македонистите от “Нова Македониjа”

Тук македонистите твърдят, че Павел Божигропски издал през 1852 година неделно евангелие на „македонски народен говор“ (което за тях е равно на „македонски jазик“) и дават като извор на информацията си отново „Солунъ въ българската духовна култура“ на Снегаров.

Е да, ама не.

Първо както видяхме от корицата на евангелието, корица която самите македонисти са публикували в статията си, там ясно си пише с гръцки букви, че евангелието е “типосано на богарской йезик” (преведено на български език): “ΤΥΠΟΣΑΝΟ ΝΑ ΜΠΟΓΑΡΣΚΟΙ ΓΕΖΙΚ“:

Отделно и самият Снегаров не говори за никакъв “македонски jeзик” в книгата си, когато споменава за въпросното евангелие:

Истината от Иван Снегаров от Охрид

Както виждаме Снегаров ясно посочва, че Божигробски си е превел евангелието на „богарски иезик“. Как този богарски иезик стана на “македонски jазик” в главите на македонистите от “Нова Македониjа” може да ги попитате на Фейсбук страницата им.

Лъжа 3:

Според Снегаров, во печатницата на Држилович бил печатен и законот од 25 јули 1851 година за битолските чифлигарски села, издаден на 2 август во Солун на западно македонско наречје.“

Лъжа 3 на македонистите от “Нова Македониjа”

В книгата си Снегаров не говори просто за „западно македонско наречје“, споменавайки за Законът от 25 юли 1851 г. За битолските чифлигарски села. Той говори за „западно македонобългарско наречие“:

Истината от Иван Снегаров от Охрид

Ако искате да разберете защо македонистите от „Нова Македониjа“ лъжат македонците за македонобългарското наречие от 1851 година може да ги попитате използвайки контактите им.

Лъжа 4:

Во 1863 година, Евстатиј Киприади го превел зборникот од неделни евангелија на месниот македонски говор на грчки букви за употреба во солунското село Кулакија при црковното служење.“

Лъжа 4 на македонистите от “Нова Македониjа”

Глупости на търкалета.

Първо Снегаров в книгата си не твърди, че през 1863 година Евстатий Киприади превежда неделни евангелия на „месниот македонски говор“. Снегаров говори за това как Киприади в 1863 г. превел на „местен български говор“ евангелията. Тези преводи даже били плод на „българско съзнание и любов към българската реч“ от страна на Киприади:

Истината от Иван Снегаров от Охрид

Разбира се за македонистите от „Нова Македониjа“ всичкото това е „месниот македонски говор“ и точка. Все пак са си поставили за цел в заглавието на пълната им с лъжи статия да измислят някаква история за някакъв „македонски jазик“. Най-смешното в случая е, че подобно на Кониковото евангелие от по-горе в статията, ако всеки мислещ македонец погледне и въпросното и споменато тук Кулакийско евангелие ще забележи следното:

1863 година, село Кулакия, Солунско. Нямаме “македонски jазик” или дори говор, но имаме “бугарцко изик“…

Още веднъж книгата на Иван Снегаров от Охрид, която македонистите от “Нова Македониja” фалшифицират: “Солун в Българската духовна култура. Исторически очерк и документи”

Кратката статия на македонистите от “Нова Македониja”, която е съставена от само 4 абзаца, но пък си има 4 лъжи в нея може да прочетете ТУК

Ако случайно македонистите се засрамят и свалят статията, качваме и свалената статия за вечен срам и доказателство за това как македонистите лъжеха македонците за историята им:

P.S. Впрочем, това не е първи път, когато македонисти фалшифицират Кониковото евангелие. Преди години несъществуващата вече македонистка медия vreme.com.mk също беше публикувала подобна лъжлива статия:

***** ***** *****

Допълнение:
Наш читател ни сигнализира, че лъжливата статия в “Нова Македониjа” е написана от Далибор Станковиќ:

Далибор Станковиќ е името на лъжеца в Нова Македониjа, който лъже македонците

Първоначално статията е била публикуванa с неговото име, но след това е редактирана и името му махнато:

Първоначалният вариант на лъжливата статия, където фигурира името на фалшификатора Далибор Станковиќ

Подкрепете разкриването на още подобни македонистки лъжи с дарение в Paypal на info@strumski.com

 2,134 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy