Избери тема

  1. Още със своето настаняване в обсебената от нея част на Македония, Гърция установи една политика на национален и економически гнет и на пълна асимилация, особено по отношение на македонските българи, които не можаха да бъдат изпъдени от гърците от родните им огнища и които са осъдени на пълно унищожение…”

Из резолюция приета на десетия конгрес на Съюза на македонските благотворителни братства в България и публикувана в сп. “Илюстрация Илинден”.
Оригинален източник: сп. “Илюстрация Илинден”, год. 4, книга 8 (38), София, март 1932 година.

 558 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy