Избери тема

  1. Още от своето настаняване в обсебената от нея част на Македония, Сърбия установи една политика на национален гнет и на пълна сърбизация, особено по отношение на македонските българи, които са подложени на пълно унищожение….

Из резолюция приета на десетия конгрес на Съюза на македонските благотворителни братства в България и публикувана в сп. “Илюстрация Илинден”.
Оригинален източник: сп. “Илюстрация Илинден”, год. 4, книга 8 (38), София, март 1932 година.

 224 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy