Избери тема

Някакъв си македонист на име Веле Калчиноски от Кичево решава, че трябва да убеждава македонците, че големият български възрожденец от Охрид Григор Пърличев бил „етнички македонец“. В простотията на това твърдение може да се убеди всеки, който прочете автобиографията на Пърличев, където човека ясно си е казал какъв е по националност. Автобиография, която дори е адаптирана на македонски и издадена в Р. Македония, но както всички знаем македонистите не четат книгите на македонските дейци, те са по-заети да гледат Лепа Брена по някоя сръбска телевизия или филми от времето на Югославия, в които се разказва за славни партизани .

За да постигне своята цел македонистът Веле решава, че ще напише статия, в която ще цитира „литературна творба“ на Пърличев: „Ликот и делото на Македонецот Григор Прличев“ – онлайн издание на в-к „Нова Македониjа“ от 23.07.2019. Скрийншот от 26.10.2019:

Ето и конкретната цитирана „литературна творба“, както и част от коментара на Калчиноски преди и след нея:

Да се абстрахираме за момент от подчертаното в червено горе.

От текста става ясно, че македониста Калчиноски ни предава „литературната творба што ја напишал Прличев по повод 1.000-годишнината од смртта на Методија Солунски, под наслов „Слово на свети Кирил и Методија“. Следва „творбата“ и след нея македонистът Калчиноски заключава, че „Читателот од самата содржина на словото ќе заклучи какви чувства имал Григор Прличев за Македонија и македонскиот народ и опасноста што го демне од соседите.“

Мдааа, читателот ке заключи, че Пърличев е „етнички македонец“ (понеже нали още в заглавието го крещим) и за пореден път на читателят македонец трябва да му бъде повторено, че той е в опасност! Македония и македонския народ също са в опасност, като опасността идва от съседите – българи и гърци, разбира се.

И точка – Пърличев е наш, „етнички македонец“ и да се знае, че „нема место за делење на нашата историја“. Враговете са ясни, все пак Пърличев в края на творбата си ги е посочил – „Болно е возвишениот елинизам и бугаризам“, а македонистът Калчиновски ще се ожали, от тях патетично заявявайки, че „Ние Македонците никогаш не сме го вознемирувале соседството, ами ние сме биле вознемирувани“.

Добре бе Калчино(в)ски, хубаво искаш да направиш некакви внушения, че Пърличев бил „етнички“ като тебе, а България и Гърция са ви вековните врагове на вас „етничките“ – това го знаем, все пак македонистите едно и също си повтаряте. Но за да постигнете внушенията си не може ли барем един път поне да минете без да фалшифицирате историята??? Един път бе да му се не види!

Това, което цитира македонистът Калчиноски не е „литературна творба“ на Пърличев като за начало, а е негова реч по времето, когато е бил български учител в Солунската българска мъжка гимназия в Солун. Словото е обнародвано от Кирил Пърличев – революционер на ВМОРО и син на Григор Пърличев, в списание „Македонски прегледъ“, година IV, кн. 2, страници 116-118 от 1928 година.

На горния линк може да намерите оригинала на речта, а сега нека подчертаем с червено две интересни места от нея:

Както виждате последното изречение от оригинала на Пърличев с двете подчертавания е фалшифицирано от македониста Веле.

Да сравним:

Оригинал на Григор Пърличев, български учител в Солунската българска гимназия:

„Особено благодареніе на Правителственото покровителство, Солунската Българска Гимназія има да произведе още много Кириловцы и Методіевцы, които ке бедѫтъ свѣтила на училищата ни; ке бѫдатъ благолѣпіе на цьрквитѣ ни; ке бѫдѫтъ стьлпци на Вѣрѫтѫ, и ке прославятъ Македонското име. Аминъ.“

Фалшификат на Веле Калчиноски, кичевски сърбо-македонист:

„Ете толку во тој цептар којто ќе произведе оште много Кириловци и Методиевци, којто ќе бидат светила на училиштата ни, ќе бидат благолепие на црквите ни, ќе бидат сталпци на верата, и ќе прославјат Македонского име. Болно е возвишениот елинизам и бугаризам.“

И така.

В оригинала имаме българския учител Григор Пърличев, който твърди, че Солунската Българска Гимназия ще възпроизведе още много велики личности като Кирил и Методий. Тези личности ще бъдат светила на църквите и училищата ни, с което тези възпитаниците на Солунската Българска Гимназия ще прославят македонското име.

Какви ли са тези църкви и училища из Македония , които българските гимназисти ще осветляват прославяйки македонското име? Дали ще са български или на „етничките македонци“? Е, за да не би някой македонец не дай си Боже да вземе да си зададе този въпрос, македониста Веле е решил на бързо проблема: заменил е “Солунската Българска Гимназія” с во тој цептар”.

След това фалшификаторът македонист Калчиноски си измисля и заменя и изречението от една дума „Амин“ със следното очернящо българщината и елинизма изречение: „ќе прославјат Македонского име. Болно е возвишениот елинизам и бугаризам.“

Внушението е направено, историята е фалшифицирана, Пърличев е „етнички македонец“ борещ се срещу „болните елинизъм и бугаризъм“, спете спокойно македонци, македонизма отново ви излъга и изманипулира.

Въпросът обаче си остава – кой е истински болният? Фалшификаторът Веле Калчиноски или тези, които му вярват и повтарят като папагали прочетеното от него вместо да си прочетат в ОРИГИНАЛ книгите на МАКЕДОНСКИТЕ дейци, един от които е бил и Григор Пърличев?

 1,624 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy