Избери тема

Как се манипулира историята по македонистки? “Денешен весник”, 04.08.2018, статия от сърбо-македониста Блаже Миневски под наслов “ДАМЕ ГРУЕВ ДО ХИЛМИ ПАША: Не очекуваме помош од Европа, ќе победиме со сопствени сили“.

Скрийншот от 09.11.2019:

В статията си македонистът Миневски говори за титана на македоно-одринската революция Даме Груев. Миневски разказва за един от най-големите врагове на Даме – генерал-губернатора на Македония и велик везир Хилми паша. По едно време македонистът Миневски решава, че ще цитира интервю на Хилми Паша от 1914 година:

Както виждате македонистът Миневски не посочва източник на интервюто си. Защо? Защото е типичен сърбо-македонист, който си мисли, че в 21 век може все още да лъже македонците в очите им. Той забравя, че има интернет и всеки самоуважаващ себе си македонец може да се поразрови в интернет и да намери оригинала на интервюто. А то е “Хилми паша за новите Балкани (Интервю от запасния майор Д. Атанасов)”, публикувано във в-к “Камбана”, год. III, бр. 1815, София, 10 февруари 1914 година. Направено е от майора от Българската армия и войвода на ВМОК Димитър Думбалаков от с. Сухо, Лагадинско, Егейска Македония.

След като прочетете оригинала на интервюто ще видите как македонистът Миневски го цитира, ама не в цялост. Защо ли? Ами заради части от оригинала на интервюто подобна на тази:

Както виждате в оригинала имаме:

Никога не допущах – каза пашата, – че Македония може да стане някога сръбска, че гърците ще завладеят Солун, но съдбата, знаете, често допуща и най-странните неща.
Населението в Македония е в своето болшинство българско, после иде по численост турското, гърците са малко, а сърби там никак няма между коренното население. Освен това, продължи Хилми Паша, за свободите на тая страна се бореха и жертваха само българите. Революционната борба и войната – туй бе чисто и само българско дело.

Докато за македониста Миневски е достатъчно да цитира само:

Никогаш не помислив дека Македонија некогаш може да стане  српска, дека Грците ќе заавладеат со Солун, но судбината, знаете, често дозволува и најневеројатни нешта…“

В многоточието Миневски е решил, че се крие рибената кост, която може да задави неговите сърбо-македонисти в Македония, та е решил до там да спре.

След това оригинала на интервюто продължава така (както сами може да си го прочете уважаеми лъгани-от-македонистите македонци):

В революционно време гърците и сърбоманите, смело казвам това, вървяха наедно с нас, турците, против вашите комитети. На мене и на моята полиция те съобщаваха всичко, каквото научеха за вас, те бяха наши шпиони, приятели и доброжелатели.

И когато България реши да воюва, те се присъединиха само да извлекат ползи на ваша и наша сметка. Преди на вас да изменят, те се отнесоха вероломно към нас.

Но каквито и да са сърбите и гърците, виновни сме ние, българите и турците, защото не се разбрахме навреме.

Но радостта на гърци и сърби от лесно добитите печалби не ще е за дълго. Туй българско, турско и албанско население, те по никой начин не могат задържа в покорство. Познават най-добре якия революционен дух на българската нация. Нищо не е в състояние да го сломи.

Ако империята не можа да излезе на глава с българите, сръбската и гръцката власт ли ще ги укроти?

За сърбо-македонистът Блаже Миневски е достатъчно да каже:

Во револуционерните времиња, Грците и Србоманите, верувајте, секогаш беа заедно со нас, Турците, против комитетите. И мене и мојата полиција тие не информираа за се, тие беа наши шпиони, пријатели и поддржувачи…
Но какви и да се Србите и Грците, виновни сме ние зашто не се разбравме навреме со Бугарите. За Турција ќе беше најдобро да беше заедно со Бугарија…

Многоточия, многоточия. Блаже Миневски Многоточкото си мисли, че ще заблуди македонците с криене на истината с тези многоточия. В интерес на истината и за жал на всеки самоуважаващ се македонец, обаче трябва да признаем, че му се получават лъжите на Миневски.

Същата статия е публикувана и в несъществуващия вече македонистки вестник „Дневник“ под заглавие “Грците и србоманите беа наши наjголеми шпиони“. От „Дневник“ публикуват статията си във Фейсбук и ето как я коментира един македонец с македонистки наклоности:

Разбира се Сашко, бугарите са ти виновни на тебе „етничкиот македонец“ за все, но я се замисли – дали пък вината не е в сърбо-македонистите като Блаже Миневски, който цял живот лъже и манипулира историята, за да може такива балами като тебе, Сашко, да му верват?

 2,054 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy