Избери тема

От ляво на дясно на колажа виждате:

Стоян Георгиев от с. Драгобраще, Кочанско, Вардарска Македония: ВМРО революционер сражавал се 12 години със сръбските окупатори на родната му Македония;

Димитър Паликрушев от Виница, Вардарска Македония: ВМРО революционер сражавал се над 13 години със сръбските окупатори на родната му Македония;

Ангел Симеонов от Царево село, Вардарска Македония: ВМРО революционер сражавал се над 10 години със сръбските окупатори на родната му Македония;

Дончо Христов от с. Драгобраще, Кочанско, Вардарска Македония: ВМРО революционер сражавал се над 11 години със сръбските окупатори на родната му Македония.

На 19 април 1933 година тези четири ВМРО революционери заедно с друг дългогодишен ВМРО деец – Васил Николов от с. Кучичино, Кочанско, Вардарска Македония, нападат сръбска жандармерийска станция в село Драмче, Царевоселско. Успяват да избият 9 сръбски окупатори преди да бъдат обкръжени от редовна сръбска войска. В последвалата битка избиват още 20 сръбски войници, а други 40 раняват преди всички до един да бъдат убити от сърбите.

Войводата Дончо Христов оставя вдовица и четири деца. Димитър Паликрушев също оставя жена и две деца, а баща му и брат му са принудени от сърбите да извадят ракия и да черпят за убийството на най-големия “бугарски бандит“.

По-долу виждате курсовата работа на сръбския ученик Огњен Ђурић (роден 1985 г.), от IX-та белградска гимназия „Михаило Петровић Алас“. Изследването е озаглавено „Диверзантска активност комитске групе Митка Паликрушева у Царевоселском срезу априла 1933 године“, а интереса на сръбския ученик към събитията са породени от факта, че неговия прадедо Јован Бјелобаба е участвал в избиването на „групе бугарских комита“. Изследването съдържа интересни снимки и вестникарски известия.


Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@sbornikstrumski

 934 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy