Избери тема

  1. Вестник Македонска Трибуна, год. 26, бр. 1323, 10 юли 1952 година

“Ако идете некой ден в Лазарполе, Дебърско, Македония мила гледка като горната не ще бъде редкост, особено на пролет.

Лазарполци са красиви стройни хора, надарени от Провидението с таланти в много направления. Между тех има отлични резбари, иконописци и художници. Те са гордост за македоно-българската култура.”

2. Вестник Македонска Трибуна, брой 1359, 5 март 1953 година

Горната снимка дава момент, когато една група лазарполци играят народно хоро, наблюдавани с чувство на гордост от три македонки, облечени също в народни носии. Народните хора на македонските българи са създавали винаги възхита и удивление между чужденците, защото са оригинални по стъпки и по ритъм.

 307 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy