1. Българският поет, журналист, публицист и културен деятел от с. Тресонче, Дебърско, Вардарска Македония Христо Огнянов под псевдонима Черноризец Храбър публикува във в-к “Македонска трибуна” статия за сръбските научни теории за създаване на македонска нация:

“Новакович пръв разви мисълта, в края на миналия век, че славяните в Македония били трета народностна група, покрай сърби и българи. Цвийч им отрече всякакво национално съзнание, а Белич се опита да ограби половината български говори в Македония за сръбството, а некои да издигне като нещо средно между български и сръбски.”

“Победата на комунизма в Югославия значеше тържество на Новаковичевата теория, която беха присвоили сръбските комунисти, като последно средство срещу растящия неуспех на преката сърбизация в Македония. Сега сръбските учени насърдчават открито сърбокомунистическите “учени” в Македония. Чистите “сърби” станаха “македонци””.

Оригинален източник: в-к “Македонска трибуна”, год. 26, бр. 1340, Индианаполис, САЩ, 23 октомври 1952 година

Privacy Policy