Оригинални цитати за войводата Гоце Делчев от македонски дейци, общественици, революционери, както и от съвременни личности.

6. Македонският историк Александар Стојановски публикува в Скопие през 1992 година сборника „Турски документи за убийството на Гоце Делчев“.

В един от турските документи се съобщава за убийството на един от лидерите на българските комитети по име Делчев:


7. Симеон Радев от Ресен, Вардарска Македония в статията си “Великите сенки“, публикувана в “Сборник Илинден 1903 – 1921. Сборник в памет на голeмото македонско възстание“, София, 1921 година, казва следното за Гоце Делчев:

“Делчев бе един праведник – с кама в пояса. Легендата го представлява като една бесна хала – и наистина, никой не бе равен нему по смелост – но в неговата природа преобладаваше мечтателност. По призвание той бе роден за апостол. Такъв бе и по мисъл. Всички угнетения будеха бунт в душата му; всички крайни бленове за преустройство на обществеността му изкушаваха ума. Една безспирна струя от разностранен идеализъм бликаше в него. Но това чедо на Кукуш бе разбрало, че преди всички идеали върви тоя идеал: да бъдеш член на една свободна народност в една свободна земя. И без да одуши в себе си социалните пориви, той бе в Македония революционер като българин.”

Цитатът е публикуван и във вестник „Македонска Трибуна“ на Македонската Патриотична Организация, бр. 1367, година 27, 30 април 1953 година, Индианаполис, САЩ:

В същия брой на „Македонска трибуна“ е публикувана и следната снимка с текст по случай предаването на костите на Гоце от българските комунисти на сърбо-македонските комунисти-македонисти:

ЕДНА ПРОДАДЕНА НАРОДНА СВЕТИНЯ
Горната снимка представлява саркофагът, където се съхраняваха костите на Гоце Делчев от Илинденската организация в София. Над него гореше постоянно кандило. Обаче софийските комунисти оскверниха паметта на Гоце, когото предадоха костите му на сърбо-комунистите в Скопйе. Сега може да съжаляват, но вече е твърдо късно. Позорното петно не може с нищо да се изличи.


8. Гиро Золумов от село Габреш , Костурско е български емигрантски деец в Канада. Бил е свидетел на Илинденското възстание в Костурско като дете.

В своята статия “Поклон пред Илинденските герои“, публикувана във в-к “Македонска Трубина”, год. 27, бр. 1380, Индианаполис, САЩ, 30 юли 1953 година той говори и за това как “шумадийските сърби“ в опитите си за „унищожение на българщината в Македония” строят паметници на Гоце Делчев в Македония, а комунистите в България извършват предателство като предават костите на Гоце на македонистите в Скопйе:

Дошли са между нас нови фарисеи, които се опитват да заблуждават и спъват освободителното дело. Македония, с граници към България и Гърция била свободна? Даже “паметник” на Гоце Делчев направили и с помощта на комунистическото правителство от България пренесли (какво предателство!) костите му в Скопйе. Каква хитра демагогия, за да излъжат честния македонец и като го заблудят да постигнат целта на шумадийските сърби – унищожение на българщината в Македония. Плаши ги името българин.“

Линк към цялата статия “Поклон пред Илинденските герои“.

9) Българска народна песен от Македония посветена на Гоце Делчев. Записал – ВМОРО войводата от Щип Панчо Михайлов. Песента е публикувана в сборника “Български народни песни от Македония“, издание на Щипското благотворително братство в София, 1924 година.

Към цитати №1 до 5 от македонски дейци за Гоце Делчев.

Privacy Policy