Избери тема

Македонисткият вестник “Вечер” от 23 ноември 2011 година публикува статия озаглавена: „Историа на велики Александра македонца”, во 1844 година во Белград!“:

Тази статия е от поредица под наслов „ФЕЉТОН ОД “МАКЕДОНСКИОТ ПРЕРОДБЕНСКИ XIX ВЕК”“. Както вестникът сам пояснява статиите са „дел од најновата книга напишана од академик Блаже Ристовски, главниот редактор на првата “Македонска енциклопедија”. Издавач на двотомното историско дело е “ТРИ”“.

Академикот” Блаже Ристевски е един от най-дейните и основни фалшификатори на историята на македонските българи. Той носи отговорността за десетки исторически фалшификации и манипулации на исторически документи, където македонските българи са представени за някакви „етнички македонци“ според идеологията на македонизма, която фалшификаторът Блаже Ристевски изповядва.

МАКЕДОНСКИОТ ПРЕРОДБЕНСКИ XIX ВЕК“ е книга за която може да се напише друга книга – основно с изобличения на лъжите и фалшификациите, които Ристевски сътворява в нея. Поради липса на времеви ресурс (Сборник Струмски се прави само от двама човека изцяло доброволно, без парично възнаграждание, в свободното им време) тук ще посочим само една от лъжите на Ристевски. Тя обаче е показателна за това как работи македонизма и неговите сръбски оръдия – фалшификаторите като Б-ЛАЖЕ-то Ристевски.

Да се върнем на статията „Историа на велики Александра македонца”, во 1844 година во Белград!“, където е Б-ЛАЖЕ-то Ристевски цитира един интересен пасаж:

Както сами може да прочетете става въпрос на писмо на големият български духовник Методий Кусев от град Прилеп до вестник „Македония“ на П. Р. Славейков.

Писмото е фалшифицирано от Б-ЛАЖЕ-то Ристевски на няколко места:

Фалшификация 1) на македонистът Б-ЛАЖЕ-то Ристевски, лъжещ македонците за историята им:

Но колку да се мачеа да не сопрат да одиме напред, не можеа сосема да го искоренат чувството Македонците да не бидат Македонци. Охрид само пред сто години беше столнина на Патријаршијата основана од Јустинијана, а едно време и светилник за просветување на словенскиот век, но пак не остана назад, зашто не го изгубил семето на своите славни предедовци…“

Ето какво пише всъщност в оригинала:

… и колко да ни направиха от многото ни преболевания да не можиме да ходиме на пред в онова което връшат днес братята ни, то не можеха да искоренат съсем и природното ни свойство, санки Македонците да не бидат Македонци: Охрид който беше преди 100 год. престолен град на Бугарска Патриаршия, постановена уще от Устиниана (Управда) великото чадо от истата майка (Бугариа), светилник едно време за просвещението на Славянскийт век, пак не е останал на зад и немат да си кажит в денешните времена първобитността си, санки оти не е изгубил жицата на славните прадеди свои.“

Има ли смисъл да коментираме свободната интерпретация на Б-ЛАЖЕ-то Ристевски? Той случайно е „забравил“ да спомене, че според Методий Кусев Охрид е престолен град на Българската патриаршия, град на майка България?

Манипулация 2) на Б-ЛАЖЕ-то Ристевски отговорен за лъженето на десетки хиляди македонци относно тяхната славна история:

Денеска во Охрид – продолжува Кусев – заѕуни народниот глас во деновите на пресветлиот цар Султан нашиот татко А. Азис. Самите досегашни грчки учители, а особено г-н Прличев, кој беше крунисан во Атина, проповедаше во грчки училишта за досегашните наши заблуди. Секоја недела по црквите се пренесуваат трогателни говори за заблудите и досегашната болест од грцизмот и потребата таа сосема да се искорени за да се види бел ден…“

Б-ЛАЖЕ-то Ристевски като типичен македонист, подобно на своя колега и съименик Б-ЛАЖЕ Миневски Многоточкото знае, че с многоточие може лесно да се вкара обикновения македонец в заблуда.

Ето какво „случайно пропуска“ да цитира от оригинала Б-ЛАЖЕ-то Ристевски:

Днес в Охрид загърме глас народен, при тихите дни на Августейшийт ни Цар Султан А. Азис татко наш. Самите до сегашни гръцки учители, а особито Г. Пърличев който биде венчан в Атина за прочутата му поезия „Ὁ Ἁρματωλός“, проповедуват в гръцките училища съборно за до сегашното им (ни) заблуждение. Сека недела се изговарят по църквите трогателни слова за постраданието и досегашното ни боледувание от гърцизмът, и оти без друго требат да се нетуркат съсем та да видат бела виделина. Но чунки многу им пречит Владиката, не оставайки ги да си пеят слободно по църквите на матерният им язик, и има затварят училищата (разумева ся Бугарските), кое е противно и на царските високи фермани (но Гърк познават ли нещо?) и погазуват сичките им правдини, гледайким се четири очи, според високата заповед да не испущат некак от ръцете си и той град, град който съ своето подигнуване за гърковеде е самият ключ, който да развързат сичките мътни и оплетени, за Бугарите църковни въпроси, решиха се с единодушие сички, мало и големо, женско и мажко да го истерат и да си ската своите правдини, за кое и се подадоха толку жалби в Цариград, и е от денес под суд.”

Впрочем преди този пасаж има още един интересен пасаж, който Б-ЛАЖЕ-то Ристевски не е счел за нужно да цитира:

Ето днес гледаме с удоволствие много от тие до сегашни гръцки учители да опознават истината и да се просвещават юноши-те с големо усърдие и неуморимо старание на матерний им (Бугарский) язик.

Значи гръцкия Владика затваря български училища в Македония, тамшните българи се мъчат да си разрешат църковните въпроси, довчерашни гръцки учители (като Охридчанинът Григор Пърличев) днес вече просвещават македонските юноши на матерния им български език…

Интересни новини идващи от Македония, новини, които Б-ЛАЖЕ-то Ристевски е счел за удобно да пропусне да спомене докато цитира писмото на Кусев.

Тези „пропуски“ на Б-ЛАЖЕ-то Ристевски ще оставим без коментар, за да се съсредточим върху неговата

Фалшификация 3) на Б-ЛАЖЕ-то Ристевски – сърбо-македонистът заблудител на обикновени македонци относно техното българско минало:

Не само во Охрид, денеска се разбудуваат и ги бараат своите права и од цела Македонија. Сите гледаат да си отворат училишта, да се воведе служба во црквите на старословенскиот јазик, да не ги оставаат училиштата и народните работи во рацете на еден-двајца што дошле од друго место, кои на секој начин гледаат да спречат се што е народно. Насекаде почнуваат да се воведуваат трговски книги не на грчки, туку на мајчин јазик. Мало и големо се весели под големата сенка на нашиот просветител царот С. А. Азис и се насладуваат на тоа дека си ја осознале својата народност”.“

В оригиналът обаче друго пише:

“Не ет само Охрид що се разбудуват денеска и си барат своите правдини, но на сичка почти Македония гледат да се отворят училища; да въвеждат по църквите Старо-Бугарскийят язик, да не уставят учебните заведения и общенародните работи в ръцете на един двойца дошлици другородци, които гледаха и гледат се що е народно (Бугарско) да непустат; на секаде гледаш търговските тефтери (расписи) да се преправат от гърцки на Бугарски; мало и големо се веселит под широката сенка на Ав. ни Цар Ц. А. Азис, и се изнаслаждават с това що си опознало народност-та.”

Значи според оригинала на Методи Кусев имаме въвеждане на “Старо-Бугарскийят язик” из църквите из цела Македония;

Според фалшификата на Б-ЛАЖЕ-то Ристевски имаме въвеждане на „старословенскиот јазик“.

В оригинала Кусев говори за това как македонците пазят учебните заведения да не попаднат в ръцете на другородци, които искат да препречат „се що е народно (Бугарско)“.

За лъжеца македонист Б-ЛАЖЕ-то Ристевски е достатъчно да каже само „гледаат да спречат се што е народно.“

В оригинала Кусев свидетелства как из цела Македония вече търговските тефтери „се преправат от гърцки на Бугарски“;

За сърбоманът, лъжец, македонист, заблудител и фалшификатор на македонската история Б-ЛАЖЕ-то Ристевски „Насекаде почнуваат да се воведуваат трговски книги не на грчки, туку на мајчин јазик.“

Разбира се, лъжите на Б-ЛАЖЕ-то Ристевски са повторени след това от десетки други онлайн издания като официозът на македонистката диаспора „Македонска нациjа“:

Младите сърбо-македонистчета от блога „Македонски документи“:

И дори македонистката Уикипедия статия за Методий Кусев:

Лъжите, фалшификациите и манипулациите на Б-ЛАЖЕ-то Ристевски са повторени десетки пъти, достигнали са до стотици хиляди македонци, които успешно са заблудени в доктрината на сърбо-македонизма: Методий Кусев и другите македонски дейци не са никакви българи, те са „етнички македонци“ като нас: Б-ЛАЖЕ Ристевски и компания, и точка.

Добре, че не така мисли Тим Бърнърс-Лий благодарение на който истината вече излиза наяве дори и в обладаната от сърбо-македонизъм Северна Македония.


Допълнение:

Македонисткият портал “Македонија во срцето” разпространява фалшифицираното писмо на Методи Кусев:

Ако отворите линка към поста ще видите как десетки македонци са споделили този фалшификат на Блаже Ристевски. Още кой знае колко стотици македонци са прочели поста след това и са останали излъгани и заблудени от страна на Блаже Ристевски. След това същите тези хора влизат в интернет и “спорят” с българи за история. Ако още никой не го е осъзнал – имаме проблем с македонизма и фалшификациите му!


Ако желаете да подкрепите разкриването на още подобни македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 2,447 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy